Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Piotr Strojny

Projekty naukowe:

 1. Projekt DS/M pt. " Badania wpływu grubości wygiętej płytki na wartość współczynników aerodynamicznych” nt. DS/M.ML.18.001. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu 05.09.2018 ÷ 31.12.2018
 2. Projekt DS/M pt. " Badania stanowiskowe małogabarytowych polimerowych przekładni planetarnych” nt. DS/M.ML.17.001. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu 31.05.2017 ÷ 15.03.2018
 3. Projekt DS/M pt. "Badania przekładni zębatych z tworzyw polimerowych małych mocy” nt. U-787/DS/M. Kierownik projektu. Okres realizacji projektu 10.05.2016 ÷ 15.03.2017
 4. Uczestnictwo w projekcie badawczym PBS/53/A6/24/2015 „Napęd Hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego.” W ramach projektu odpowiedzialny wraz z zespołem za projekt instalacji paliwowej (zasilanej wodorem) do motoszybowca AOS – 71.
 5. Projekt naukowo- badawczy pt. "Wzmocnienie potencjału naukowego studentów poprzez opracowanie autorskiej konstrukcji wyścigowej na potrzeby startów w międzynarodowych zawodach SAE Formula Studen" realizowany w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych" przez MNiSW POWER - kierownik projektu. Okres realizacji projektu 01.03.2016 ÷ 31.12.2016
 6. Projekt naukowo- badawczy pt. „Kuchenna mieszarka do powideł zasilana silnikiem cieplnym” realizowany na Politechnice Rzeszowskiej w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” w okresie 01.04.2015 ÷ 30.09.2015
 7. Udział w grancie naukowym: INNOTECH-K2/IN2/66/182991/NCBR/13 w ramach Programu Innotech ogłoszonego przez NCBiR pt.: „Opracowanie procesu zrobotyzowanego zasępiani krawędzi elementów o zmiennym kształcie stosowanych w silnikach lotniczych z wykorzystaniem systemu automatycznej adaptacji trajektorii narzędzia”:
 8. Umowa naukowo-badawczym nr U 437 / 2013 w ramach współpracy z firmą ZELMER Market spółka. Pt. „Projekt dwustopniowej przekładni zębatej z tworzywa polimerowego do wykorzystania w kuchennej maszynce do mielenia typ MM3000” 05.12.2013 do 31.12.2014

Wzory użytkowe

 1. Uzyskanie wzoru użytkowego/wspólnotowego 2014 - Elektryczne maszynki kuchenne do mięsa nr UHRW 590494

Staże naukowe

 1. Staż naukowy w firmie CadWorks 6-12.2013- Kierownik zespołu opracowującego innowacyjne rozwiązanie przydomowej turbiny wiatrowej,
 2. Staż naukowy w firmie TurboSpec 12-5.2014/15 – Projekt wraz z wykonanie urządzenia do optymalizacji przepływu w nowoczesnych turbosprężarkach dążących do downnsizingu – układ pneumatyczny

Uczestniczył w konferencjach:

 1. VII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” - „Cykl życia produktu”, 2008
 2. VIII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” - „Techniki wirtualne w praktycznych zastosowaniach technicznych” 2009
 3. IX Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” -  „Od designu do recyklingu” 18-21.11.2010, Sosnowiec/Siewierz
 4. X Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” - „Komputerowe systemy inżynierskie – rozwój, dostosowanie, wdrażanie” 6÷9.10.2011, Sosnowiec/Siewierz
 5. V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn" – 27÷29.05.2013
 6. I Podkarpacka Konferencja Naukowa Doktorantów – 6÷7.09.2013 (Przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 7. Międzynarodowy Kongres "CAx Innovation" Kraków 14÷16.10.2014
 8. I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów 14÷16.09.2015

Działalność organizacyjna

 1. Założyciel i opiekun  koła naukowego "Formuła Student - Rzeszów"
 2. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej 2013/14,
 3. Przewodniczący komitetu organizacyjnego I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, Rzeszów 6-7.09.2013,
 4. Redaktor materiałów pokonferencyjnych I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów 2013,
 5. członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej 2013/14,
 6. członek Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa 2013/14,
 7. członek Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WBMiL 2013/14,
 8. członek Komisji ds. Nauki 2013/14,
 9. członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) 2013/15,
 10. uczestnik seminarium „Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich” 2014,
 11. przedstawiciel uczelni w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych 2013/14.
 12. Współorganizator seminarium  pt. " Jak pozyskać fundusze na działalność naukową? Spotkanie informacyjne dla doktorantów" 2012
 13. Członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej 2011/15
 14. Koordynator zorganizowanych wycieczek na WBMiL 2017,
 15. Koordynator dystrybucji oprogramowania CAD, PDM dal studentów i pracowników WBMiL 2016/18

Nagrody i wyróżnienia

 1. Nagroda Rektora 2017 – za zdobycie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Obrona pracy z wyróżnieniem,
 2. Nagroda Rektora 2014 – za działalność organizacyjną na rzecz studiów doktoranckich i prowadzenia koła naukowego Formuła Student,
 3. Wyróżnienie w konkursie prac dyplomowych organizowanym przez ProCAx 2013

Kursy

 1. Komercjalizacja wiedzy oraz ochrona własności intelektualnej - PAIP
 2. Szkolenia z zakresu pozyskiwania finansowania - Meteni Consulting
 3. Szkolenia z zakresu zakładania działalności w formie spółki kapitałowej -B&L Consulting
 4. Uczestnictwo w szkoleniu z wystąpień publicznych – B&L Consulting
 5. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i Nauka, Poddziałanie 4.3 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 6. „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” (kurs SolidWorks na kierunku Mechatronika) UDA-POKL-04.01.02-00-100/12-00; zadanie 4 poz. 35. Realizowany: 01.04.2015-30.12.2015r.
 7. „Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” dla studentów kierunku MECHATRONIKA nt. modelowania przestrzennego w systemie SolidWorks. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne

 1. Redaktor naukowy materiałów pokonferencyjnych z I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, ISBN 978-83-7199-969-0 grudzień 2014

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję