Podstrona: Uczestnictwo w organizacjach i projektach / Wizytówka pracownika PRz

Uczestnictwo w organizacjach i projektach

red. Piotr Strojny

Projekty naukowe:

 1. MNiSW - Najlepsi z najlepszych 4.0 - pt. "Start w interdyscyplinarnych zawodach inżynierskich Formuła Student bolidu PRz Racing Team" - kierownik projektu. Okres realizacji projektu 2019 ÷ 2020
 2. Uczestnictwo w projekcie badawczym PBS/53/A6/24/2015 „Napęd Hybrydowy wykorzystujący ogniwa paliwowe lekkiego statku powietrznego.” W ramach projektu odpowiedzialny wraz z zespołem za projekt instalacji paliwowej (zasilanej wodorem) do motoszybowca AOS – 71. - 2018
 3. Projekt naukowo- badawczy pt "Wzmocnienie potencjału naukowego studentów poprzez opracowanie autorskiej konstrukcji wyścigowej na potrzeby startów w międzynarodowych zawodach SAE Formula Studen" realizowany w ramach projektu "Najlepsi z najlepszych" przez MNiSW POWER - kierownik projektu. Okres realizacji projektu 01.03.2016 ÷ 31.12.2016
 4. Projekt naukowo- badawczy pt. „Kuchenna mieszarka do powideł zasilana silnikiem cieplnym” realizowany na Politechnice Rzeszowskiej w ramach projektu systemowego „Wsparcie systemu zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami” w okresie 01.04.2015 ÷ 30.09.2015
 5. Udział w grancie naukowym: INNOTECH-K2/IN2/66/182991/NCBR/13 w ramach Programu Innotech ogłoszonego przez NCBiR pt.: „Opracowanie procesu zrobotyzowanego zasępiani krawędzi elementów o zmiennym kształcie stosowanych w silnikach lotniczych z wykorzystaniem systemu automatycznej adaptacji trajektorii narzędzia”:
  1. Zadanie nr. 4, kat. „W” umowa nr-28/U-63/KTM/2013. Projekt, wykonanie dokumentacji, dobór materiałów mechanizmu pozycjonującego system wizyjny względem obrabianego detalu. 03.11.2013 do 30.01.2014
  2. Zadanie nr. 6, kat. „W” umowa nr-11/U-63/KTM/2013. Dobór narzędzi w procesie usuwania wypływki. 01.02.2014 do 31.07.2014
 6. Umowa naukowo-badawczym nr U 437 / 2013 w ramach współpracy z firmą ZELMER Market spółka. Pt. „Projekt dwustopniowej przekładni zębatej z tworzywa polimerowego do wykorzystania w kuchennej maszynce do mielenia typ MM3000” 05.12.2013 do 31.12.2014

Wzory użytkowe

 1. Uzyskanie wzoru użytkowego/wspólnotowego 2014 - Elektryczne maszynki kuchenne do mięsa nr UHRW 590494

Staże naukowe

 1. Staż naukowy w firmie TT Soft 10-3.2020/21 - prace badawczo – rozwojowe w zakresie „Opracowanie linii uniwersalnych automatów i maszyn wraz z oprogramowaniem wspierających sprzedaż i obsługę klienta w obiektach sportowo-kulturalno- wypoczynkowych” nr projektu RPPK.01.02.00-18-0023/19-00
 2. Staż naukowy w firmie TurboSpec 12-5.2014/15 – Projekt wraz z wykonanie urządzenia do optymalizacji przepływu w nowoczesnych turbosprężarkach dążących do downnsizingu – układ pneumatyczny
 3. Staż naukowy w firmie CadWorks 6-12.2013- Kierownik zespołu opracowującego innowacyjne rozwiązanie przydomowej turbiny wiatrowej,

Uczestniczył w konferencjach:

 1. Konferencja eDPS FORUM KONFERENCJA 2020 ROZWIĄZANIA DLA INNOWACJI ORAZ ROZWOJU BIZNESU I EDUKACJI – prelekcja 7.10.2020, Reszów
 2. I Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Napędy pojazdów, modelowanie komputerowe konstrukcji i układów technologicznych” SANOK- MUCZNE- LWÓW - 25 września 2019 r.
 3. 8th Polish-American Conference on Science and Technology – 24.05.2018 – Warszawa
 4. I Podkarpacka Konferencja Młodych Naukowców, Rzeszów 14÷16.09.2015
 5. Międzynarodowy Kongres "CAx Innovation" Kraków 14÷16.10.2014
 6. I Podkarpacka Konferencja Naukowa Doktorantów – 6÷7.09.2013 (Przewodniczący komitetu organizacyjnego)
 7. V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn" – 27÷29.05.2013
 8. X Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” - „Komputerowe systemy inżynierskie – rozwój, dostosowanie, wdrażanie” 6÷9.10.2011, Sosnowiec/Siewierz
 9. IX Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” -  „Od designu do recyklingu” 18-21.11.2010, Sosnowiec/Siewierz
 10. VIII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” - „Techniki wirtualne w praktycznych zastosowaniach technicznych” 2009
 11. VII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia „ProCAx” - „Cykl życia produktu”, 2008

Działalność organizacyjna

 1. Założyciel i opiekun koła naukowego "Formuła Student - Rzeszów"
 2. Przewodniczący Samorządu Doktorantów Politechniki Rzeszowskiej 2013/14,
 3. Przewodniczący komitetu organizacyjnego I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, Rzeszów 6-7.09.2013,
 4. Redaktor materiałów pokonferencyjnych I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów 2013,
 5. Członek Senatu Politechniki Rzeszowskiej 2013/14
 6. Członek Rady Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa 2013/14
 7. Członek Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WBMiL 2013/14
 8. Członek Komisji ds. Nauki 2013/14
 9. Członek Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS) 2013/15
 10. Uczestnik seminarium „Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich” 2014
 11. Przedstawiciel uczelni w Porozumieniu Doktorantów Uczelni Technicznych 2013/14
 12. Współorganizator seminarium " Jak pozyskać fundusze na działalność naukową? Spotkanie informacyjne dla doktorantów" 2012
 13. Członek wydziałowej komisji rekrutacyjnej 2011/15
 14. Członek Komisji ds. Zapewnienia Jakości Kształcenia WBMiL 2018,2019,2020,2021
 15. Koordynator zorganizowanych wycieczek na WBMiL 2017,2018,2019,2020
 16. Koordynator dystrybucji oprogramowania CAD, PDM dal studentów i pracowników WBMiL 2016-21
 17. Członek Komisji Wyborczej PRz 2020, Przewodniczący komisji wyborczej WBMiL

Nagrody i wyróżnienia

 1. Medal komisji edukacji narodowej - 07.2018
 2. Nagroda Rektora 2017 – za zdobycie tytułu doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn. Obrona pracy z wyróżnieniem,
 3. Nagroda Rektora 2014 – za działalność organizacyjną na rzecz studiów doktoranckich i prowadzenia koła naukowego Formuła Student

Kursy

 1. Komercjalizacja wiedzy oraz ochrona własności intelektualnej - PAIP
 2. Szkolenia z zakresu pozyskiwania finansowania - Meteni Consulting
 3. Szkolenia z zakresu zakładania działalności w formie spółki kapitałowej -B&L Consulting
 4. Uczestnictwo w szkoleniu z wystąpień publicznych – B&L Consulting
 5. „Kształcenie innowacyjnych kadr GOW w Politechnice Rzeszowskiej” Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IV – Szkolnictwo wyższe i Nauka, Poddziałanie 4.3 – Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020.
 6. „Inżynier na zamówienie – Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” (kurs SolidWorks na kierunku Mechatronika) UDA-POKL-04.01.02-00-100/12-00; zadanie 4 poz. 35. Realizowany: 01.04.2015-30.12.2015r.
 7. „Rozszerzenie i wzmocnienie oferty edukacyjnej oraz poprawa jakości kształcenia na Wydziale Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej” dla studentów kierunku MECHATRONIKA nt. modelowania przestrzennego w systemie SolidWorks. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Inne

 1. Redaktor naukowy materiałów pokonferencyjnych z I Podkarpackiej Konferencji Naukowej Doktorantów, ISBN 978-83-7199-969-0 grudzień 2014

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję